Udfordring

Naturen er i stand til at vedligeholde sine uhyre store vandmængder uden hjælp fra mennesket. Imidlertid bliver naturens evne til at regenerere vandressourcerne stadig udfordret af den industrielle udvikling og jordens stigende befolkning. Derfor må mennesket kopiere naturens evne til at rense vandet for at beskytte sig mod egen forurening.

Mission

RUMA’s mission er at levere de rigtige kundespecifikke produkter indenfor miljøteknik i forbindelse med den relevante knowhow på området. Vore produkter skal være blandt de førende indenfor miljøteknik målt på kvalitet/pris. Vores dokumentation skal være af højeste standard, således at vore kunder lettes i vedligeholdelse og overvågning.

Vision

RUMA’s vision er at føre udviklingen mod mere energirigtige løsninger både i konstruktion og materialevalg.

Vores leverandører skal fremover kunne leve op til den nyeste udvikling på miljøområdet.

RUMA’s værdier

  • Resultatskabende
  • Bedste produktsortiment
  • Succesfuld udvikler af nye produkter og anvendelser
  • Et godt netværk med fremgangsrige udenlandske leverandører
  • Levering af kompetente ydelser til konkurrencedygtige priser