Ristegodsvasker, der sikrer optimal transport og afvaskning

RUMA Industri A/S har 20 års værdifuld erfaring med at levere udstyr, heriblandt ristegodsvaskere, til renseanlæg, så disse kan fungere optimalt.

Med en ristegodsvasker fra os er du sikret effektiv og optimal transport og afvaskning af ristegods for organisk materiale.

En sublim ristegodsvasker fra RUMA industri A/S forøger desuden tørstofindholdet i det udvaskede ristegods. Vores ristegodsvasker er, ligesom alle vores maskiner, produkter og systemer, produceret med fokus på kvalitet vedrørende ydelse og holdbarhed.

Vores fagkyndige folk har stor en ekspertise angående ristegodsvaskere og kan både levere, montere og servicere.

Vi bevarer altid et optimalt forhold mellem kvalitet og pris.